top of page

Corona virus en de bouw- en technieksector

Ook met de versoepelingen in zicht grijpt het corona virus op economisch vlak nog steeds heftig om zich heen. In veel sectoren maken ondernemers zich grote zorgen over het voortbestaan van hun bedrijf. Ook zijn er al veel bedrijven die zich als gevolg van de corona crisis failliet hebben laten verklaren. Een faillissement golf in de bouw- en technieksector blijft gelukkig nog uit.


Investeringen in bouwprojecten tijdens de Corona crisis

Het is van groot maatschappelijk belang dat deze sector in tijden van crisis op normale kracht verder kan. Daarom heeft Het Rijk samen met de bouw- en technieksector afgesproken te blijven investeren in bouw- en verduurzamingsprojecten voor de toekomst. Dit wordt gedaan door middel van de woningbouwimpuls, de regionale woon projecten, innovatiesubsidies en subsidiemiddelen voor de opschaling van renovatieprojecten.


Samen veilig doorwerken

Om te voorkomen dat het werk in de bouwsector stil komt te liggen is het protocol 'Samen veilig doorwerken' opgesteld. In dit protocol zijn de richtlijnen van het RIVM opgenomen om de veiligheid van werkgever en werknemer te waarborgen. Dit protocol wordt ondersteund door vakbonden, brancheverenigingen en werkgevers- en werknemersorganisaties. De belangrijkste punten uit dit protocol zijn:

- Ga zelfstandig naar de bouwplaats als dit mogelijk is

- Werk in kleine vaste teams

- Houdt de welbekende 1,5 meter afstand

- In de particuliere sector dient het personeel niet direct met bewoners in aanraking te komen

- Neem in acht of de werknemers ofwel de bewoners klachten hebben


Hands2work in Corona tijd

Hands2Work werkt in tijden van de corona crisis intensief door om werknemers en zzp'ers aan het werk te houden. Maar ook om ervoor te zorgen dat werkgevers nog steeds voorzien zijn van goed personeel en zzp'ers. Hands2Work steunt het protocol 'Samen veilig doorwerken' en doet er dan ook alles aan om te zorgen dat werk in de bouwsector niet stil komt te liggen.


39 weergaven

Comments


bottom of page